เทคนิคการยกถุงขั้นสูงเพื่อการกอบกู้ใต้น้ำอย่างหนัก

เทคนิคการยกถุงขั้นสูงเพื่อการกอบกู้ใต้น้ำอย่างหนัก

ปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำเป็นภารกิจที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ความแม่นยำ ความเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม เครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ ถุงยกซึ่งช่วยให้นักดำน้ำสามารถเก็บสิ่งของหนักจากพื้นมหาสมุทรได้อย่างปลอดภัย บทความนี้เจาะลึกถึงเทคนิคขั้นสูงที่นักดำน้ำต้องใช้เพื่อใช้ถุงยกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการกอบกู้ใต้น้ำอย่างหนัก

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับถุงยก

นักดำน้ำใต้น้ำพร้อมถุงยก

ถุงยกมีความสำคัญต่อการกอบกู้ใต้น้ำ เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อที่เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นสู่ผิวน้ำ

ความแตกต่างระหว่างถุงยกแบบเปิดด้านล่าง แบบปิด และแบบร่มชูชีพ

 • ถุงยกด้านล่างแบบเปิด: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกอบกู้น้ำตื้น ช่วยให้ปรับการลอยตัวได้ง่าย
 • ถุงยกแบบปิด: มักใช้ในการดำน้ำลึก ซึ่งจะถูกปิดผนึกและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้อยกว่า
 • ถุงยกร่มชูชีพ: เหมาะกับการยกขนาดใหญ่และหนัก ด้วยรูปทรงที่ให้ความมั่นคงขณะขึ้น

ฟิสิกส์เบื้องหลังการทำงานของถุงยก

ถุงยกทำงานบนหลักการลอยตัว ปริมาตรอากาศภายในถุงจะแทนที่น้ำ ทำให้เกิดแรงขึ้น การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร การลอยตัว ความหนาแน่นของน้ำ และน้ำหนักของวัตถุถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ

การวางแผนและการคำนวณก่อนดำน้ำ

การตรวจสอบก่อนการดำน้ำ

ก่อนดำน้ำ การวางแผนอย่างรอบคอบและการคำนวณที่แม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติการจะประสบความสำเร็จ

วิธีการคำนวณความสามารถในการยกที่ต้องการ

การคำนวณความสามารถในการยกประกอบด้วยหลายขั้นตอน:

 • กำหนดน้ำหนักของวัตถุ: ประมาณหรือวัดน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการยก
 • ปัจจัยในความหนาแน่นของน้ำ: น้ำจืดและน้ำเค็มมีความหนาแน่นต่างกันส่งผลต่อการลอยตัว
 • คำนวณการกระจัดที่จำเป็น: ใช้สูตรการลอยตัวเพื่อกำหนดปริมาตรอากาศที่ต้องการในถุงยกเพื่อนำวัตถุขึ้นสู่ผิวน้ำ

การประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานลิฟต์

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ :

 • กระแส: กระแสน้ำใต้น้ำที่รุนแรงอาจส่งผลต่อเส้นทางขึ้นได้
 • ทัศนวิสัย: ทัศนวิสัยไม่ดีอาจต้องมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • ความลึก: การยกที่ลึกกว่านั้นต้องใช้อากาศมากขึ้นเนื่องจากแรงดันที่เพิ่มขึ้น

เทคนิคเสื้อผ้าเพื่อการกอบกู้

เทคนิคการผูกเสื้อผ้าเพื่อการกอบกู้

การยึดถุงยกอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการดำเนินการกู้ภัย

วิธีการแนบที่เหมาะสมสำหรับการกอบกู้ประเภทต่างๆ

 • เสื้อผ้าโดยตรง: การติดถุงยกเข้ากับวัตถุโดยตรงเมื่อมีจุดยกที่ปลอดภัย
 • วิธีสายรัดและสลิง: ใช้สายรัดหรือสลิงรอบๆ วัตถุเมื่อไม่สามารถติดโดยตรงได้

การกำหนดค่านอตและเสื้อผ้าสำหรับการยกที่ปลอดภัย

 • ปมโบว์ไลน์: ปมที่เชื่อถือได้สำหรับสร้างห่วงที่จะไม่หลุดออกจากแรงดึง
 • สองครึ่งผูกปม: มีประโยชน์ในการยึดถุงยกเข้ากับจุดยก

ในหัวข้อต่อๆ ไป เราจะพูดถึงเทคนิคเฉพาะสำหรับการควบคุมการพองตัวและการขึ้นของถุงยก ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยที่สำคัญระหว่างการปฏิบัติงาน และการประสานงานกับการรองรับพื้นผิว การทำความเข้าใจและการเรียนรู้แง่มุมเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับนักดำน้ำที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำโดยใช้ถุงยก

การควบคุมการพองตัวของถุงยกและการควบคุมการขึ้นสู่ตำแหน่ง

นักดำน้ำยกของหนักด้วยถุงยก

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การควบคุมการพองตัวของถุงยกและการขึ้นของน้ำหนักบรรทุกที่ตามมาในภายหลังเป็นขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยความเอาใจใส่และทักษะ

เทคนิคการควบคุมการพองตัวของถุงยกใต้น้ำ

 • อัตราเงินเฟ้อแบบค่อยเป็นค่อยไป: เพื่อป้องกันการขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ ควรพองกระเป๋าอย่างช้าๆ ตรวจสอบการยกและปรับตามความจำเป็น
 • การใช้แก๊สที่เหมาะสม: นักดำน้ำอาจใช้อากาศหรือก๊าซผสมในการพองตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึก โดยคำนึงถึงศักยภาพในการขยายตัวของก๊าซในระหว่างการขึ้น

การจัดการอัตราการขึ้นของภาระการกอบกู้

 • ระบายก๊าซส่วนเกิน: ถุงยกส่วนใหญ่จะมีวาล์วปล่อยก๊าซและควบคุมความเร็วการขึ้น
 • การตรวจสอบการขึ้น: นักดำน้ำควรร่วมบรรทุกของพร้อมปรับการลอยตัวเพื่อรักษาอัตราการขึ้นที่ปลอดภัย

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

นักประดาน้ำกำลังตรวจสอบความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำ โดยส่วนใหญ่เมื่อมีการยกของหนัก

อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักใต้น้ำ

 • ความเสี่ยงขึ้นอย่างรวดเร็ว: การยกที่ไม่มีการควบคุมสามารถนำไปสู่การขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทั้งผู้บรรทุกและนักดำน้ำตกอยู่ในความเสี่ยง
 • อันตรายจากการพัวพัน: สายหลวมหรือเสื้อผ้าอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อนักดำน้ำในระหว่างการยก

ระเบียบการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 • ระบบเพื่อน: ดำน้ำกับพันธมิตรเสมอในระหว่างการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือและติดตาม
 • การฝึกซ้อมฉุกเฉิน: การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นประจำเพื่อเตรียมนักดำน้ำให้พร้อมรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การสนับสนุนพื้นผิวและการประสานงาน

นักดำน้ำที่ผิวน้ำ

ทีมงาน Surface มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จและความปลอดภัยของการดำเนินงานถุงยก

บทบาทและความรับผิดชอบของทีมสนับสนุน Surface

 • การตรวจสอบ: ติดตามความคืบหน้าของลิฟต์และสถานะของนักดำน้ำ
 • การสื่อสาร: ถ่ายทอดคำแนะนำและรับข่าวสารล่าสุดจากนักดำน้ำ

กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างนักดำน้ำและทีมพื้นผิว

 • สัญญาณที่เตรียมไว้ล่วงหน้า: การใช้เชือกดึง ทุ่น หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร
 • เช็คอินตามปกติ: การเช็คอินตามกำหนดเวลาจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักดำน้ำและทีมพื้นผิว

การแก้ไขปัญหาความท้าทายทั่วไปของถุงยก

แม้จะมีการวางแผนอย่างละเอียด ความท้าทายก็อาจเกิดขึ้นได้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาช่วยให้การทำงานของลิฟต์เป็นไปตามแผน

การระบุและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของถุงยก

 • การรั่วไหลหรือการยกไม่เพียงพอ: ตรวจสอบรอยรั่วหรือปรับการกระจายน้ำหนัก
 • อัตราเงินเฟ้อมากเกินไป: ปล่อยก๊าซเพื่อรักษาเสถียรภาพการขึ้นและป้องกันการแตกของถุง

กลยุทธ์การปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดระหว่างการยก

 • ความยืดหยุ่นในการวางแผน: มีแผนฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
 • การปรับตัวของนักดำน้ำ: นักดำน้ำจะต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ในขณะที่บทความนี้ดำเนินไป เราจะหารือเกี่ยวกับขั้นตอนหลังการยกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการอย่างปลอดภัยของสิ่งของที่กู้มาจากพื้นผิว ความสำคัญของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และช่องทางสำหรับการฝึกอบรมขั้นสูงและการรับรองในการใช้งานถุงลิฟต์ ด้วยความรู้ทางเทคนิค ทักษะการปฏิบัติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด นักดำน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจกู้ชีพใต้น้ำที่หนักหน่วงได้สำเร็จและปลอดภัย

ขั้นตอนหลังการยก

หลังจากการขึ้นสู่ระดับสำเร็จแล้ว การจัดการสิ่งของที่กู้มาได้บนพื้นผิวถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติการ

การรักษาความปลอดภัยและการจัดการสิ่งของที่กู้มาได้บนพื้นผิว

 • รักษาความปลอดภัยของโหลด: เมื่อถึงพื้นผิวแล้ว ให้ยึดสิ่งของไว้กับภาชนะหรือแท่นรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้ลอย
 • ยุบถุงยก: ค่อยๆ ปล่อยลมถุงยกออกอย่างระมัดระวังเพื่อขนถ่ายน้ำหนักไปยังทีมสนับสนุนอย่างปลอดภัย

การบำรุงรักษาอุปกรณ์หลังการทำงาน

 • ตรวจสอบถุงยก: ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
 • ล้างและทำให้แห้ง: ล้างถุงยกให้สะอาดด้วยน้ำจืด โดยเฉพาะหลังการใช้น้ำเค็ม และปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ เพื่อป้องกันโรคราน้ำค้างและการกัดกร่อน

การฝึกอบรมขั้นสูงและการรับรอง

สำหรับนักดำน้ำที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการกู้ภัย การฝึกอบรมเฉพาะทางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

หลักสูตรและการรับรองที่แนะนำสำหรับการดำเนินงานถุงยก

 • หลักสูตรนักดำน้ำกู้ภัย: หลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้นักดำน้ำมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการกู้ภัย รวมถึงการใช้ถุงยก
 • ใบรับรองการดำน้ำทางเทคนิค: การรับรองขั้นสูงช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักดำน้ำเกี่ยวกับการใช้ถุงยกในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องสำหรับนักดำน้ำกู้ภัย

 • ฝึกฝน: การฝึกฝนการใช้ถุงยกเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความชำนาญ
 • การศึกษาต่อเนื่อง: การอัพเดตเทคนิคและเทคโนโลยีล่าสุดในการใช้งานถุงยกช่วยให้นักดำน้ำเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์

กรณีศึกษา

การตรวจสอบการปฏิบัติงานกู้ภัยในชีวิตจริงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการใช้งานจริงของเทคนิคถุงยกขั้นสูง

การวิเคราะห์ปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำขนาดใหญ่ในชีวิตจริง

 • เรื่องราวความสำเร็จ: ตรวจสอบกรณีที่เทคนิคการยกถุงขั้นสูงมีส่วนสำคัญในการคืนวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
 • เอาชนะความท้าทาย: ดูกรณีที่นักดำน้ำเผชิญและเอาชนะความยากลำบากระหว่างปฏิบัติการกู้ภัย

เน้นบทเรียนที่ได้รับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 • การแบ่งปันความรู้: แบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากกรณีศึกษาเหล่านี้เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในชุมชนการดำน้ำ
 • การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด: ใช้ตัวอย่างในชีวิตจริงเหล่านี้เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกู้ภัยใต้น้ำอย่างหนัก

บทสรุป

เทคนิคถุงยกขั้นสูงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความฉลาดและไหวพริบของนักดำน้ำกู้ภัย ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ การดำเนินการที่แม่นยำ และการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด นักดำน้ำสามารถกู้วัตถุหนักจากใต้คลื่นได้อย่างปลอดภัย เป็นการก้าวข้ามขอบเขตของการฟื้นฟูใต้น้ำ การใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างถูกต้องไม่เพียงแต่รับประกันความสำเร็จของภารกิจกอบกู้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของนักดำน้ำและการปกป้องสภาพแวดล้อมใต้น้ำอีกด้วย เมื่อเทคโนโลยีและเทคนิคพัฒนาขึ้น ความสามารถของนักดำน้ำในสาขาการกู้ภัยใต้น้ำอันน่าทึ่งก็เช่นกัน

ปลดล็อกความลับของความลึกและฝึกฝนทักษะการค้นหาใต้น้ำด้วย หลักสูตร PADI พิเศษของนักดำน้ำค้นหาและกู้คืน. เริ่มต้นการเดินทางดำน้ำของคุณด้วยการสร้างรายได้ของคุณ Open Water การรับรองในเกาะเต่าจากนั้นขยายความสามารถในการดำน้ำของคุณด้วยหลักสูตรเฉพาะทางที่เปิดเส้นทางใหม่ของการผจญภัยและความเชี่ยวชาญ

logo-padi-5-star-instructor-development-center-coral-grand-divers
PADI 5 Stars IDC Center

More than 50000 PADI Certifications

24/7 CUSTOMER SERVICE

Our team is at your disposal for any questions about our articles or your order.

SECURE PAYMENTS

The management of our online payments is 100% Secure with Stripe

FREE SHIPPING

Free Shipping in Thailand

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.