ล่องเรือดําน้ําเกาะหลีเป๊ะ - เกาะพีพี - เกาะราชา

ล่องเรือดําน้ํา Forra Safari: จุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมสําหรับโอกาสในการดําน้ํามากมายในประเทศไทย!

สัมผัสประสบการณ์การดําน้ําที่ดีที่สุดในประเทศไทยบนเรือ สําราญดําน้ําฟอร์ร่าซาฟารี และสํารวจแหล่งดําน้ําที่ดีที่สุดของอุทยานทางทะเล 5 แห่ง

MV Chalan 10 cargo lounge เป็นเรือไม้ขนาด 23 เมตรคลาสสิกที่ให้ทริปดําน้ําลึกที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ 1-6 คืนทําให้คุณมีความยืดหยุ่นสูงดําน้ําที่น่าตื่นตาตื่นใจและการล่องเรือผจญภัยจากเกาะหลีเป๊ะ

คุณสามารถแล่นเรือข้าม 270 ไมล์ทะเล จากการ ดําน้ํา 21 อันดับแรกใน 5 อุทยานแห่งชาติทางทะเล:

 • เกาะตะรุเตา
 • เกาะลันตา
 • เกาะพีพี
 • พื้นที่คุ้มครองภูเก็ต
 • อุทยานทางทะเลราชา

ในขณะที่คุณสํารวจการดําน้ําที่ดีที่สุดของประเทศไทยคุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมงาน Forra Safari Liveaboard จะช่วยคุณสร้างวันหยุดดําน้ําที่น่าจดจํา

 

กําหนดการฤดูกาล 2023

 • ทริป #5: ตั้งแต่ 31/12 ถึง 05/01
 • ทริป #6: ตั้งแต่ 16/01 ถึง 21/01
 • ทริป #7: ตั้งแต่ 29/01 ถึง 03/02
 • ทริป #8: ตั้งแต่ 14/02 ถึง 19/02
 • ทริป #9: ตั้งแต่ 28/02 ถึง 05/03
 • ทริป #10: ตั้งแต่ 16/03 ถึง 21/03
 • ทริป #11: ตั้งแต่ 30/03 ถึง 04/04
 • ทริป #12: ตั้งแต่ 14/04 ถึง 19/04
 • ทริป #13: ตั้งแต่ 29/04 ถึง 04/05

 

2 วัน | | 1 คืน 6 ไดฟ์ - 9,900.00 บาท*

"อุทยานทางทะเลตะรุเตาเท่านั้น"

เริ่มจากเกาะหลีเป๊ะในวันแรกและกลับไปที่เกาะหลีเป๊ะเมื่อสิ้นสุดวันที่ 2

วันที่ 1 วันที่ 2
 • ดําน้ํา #1: 8 ไมล์ร็อค
 • ดําน้ํา #2: 8 ไมล์ร็อค
 • ไดฟ์ #3: สโตนเฮนจ์
 • ดําน้ํา #4: ซากเรือหยงหัว
 • ไดฟ์ #5: เกาะสรางค์
 • ไดฟ์ #6: เกาะปุง

 

เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ

*หมายเหตุสําคัญ: ราคาทั้งหมดไม่รวมราคาต่อไปนี้: 

 • ค่าบริการอุทยานทางทะเลตารัวเทา 200 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลลันตา 600 บาท
 • ประกันดําน้ํา 70 บาท
 • 500 บาทสําหรับการถ่ายโอนหางยาวจากเกาะหลีเป๊ะไปยังเกาะปึงหรือเกาะปังไปยังเกาะหลีเป๊ะ
 • คอร์สออนบอร์ด 8000 บาท

 

 2 วัน | | 1 คืน 8 ไดฟ์ - 13,200 บาท*

"ลันตากับอุทยานทางทะเลพีพีเท่านั้น"

เริ่มจากเกาะหลีเป๊ะในวันที่สองและไปส่งที่เกาะพีพี

 • ดําน้ําตอนกลางคืน #1: เกาะร็อค
วันที่ 1 วันที่ 2
 • ไดฟ์ #2: หินแดง
 • ไดฟ์ #3: หินม่วง
 • ไดฟ์ #4: หินแดง
 • ไดฟ์ #5: เกาะฮา
 • ดําน้ํา #6: ปล่องไฟ
 • ดําน้ํา #7: มหาวิหาร
 • ไดฟ์ #8: บิด่านก

 

- ไปส่งที่ท่าเรือเกาะพีพี

- เรือข้ามฟากไปยังกระบี่ภูเก็ตลันตาหรืออ่าวนาง

*หมายเหตุสําคัญ: ราคาทั้งหมดไม่รวมราคาต่อไปนี้: 

 • ค่าบริการอุทยานทางทะเลตารัวเทา 200 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลลันตา 600 บาท
 • ประกันดําน้ํา 70 บาท
 • 500 บาทสําหรับการถ่ายโอนหางยาวจากเกาะหลีเป๊ะไปยังเกาะปึงหรือเกาะปังไปยังเกาะหลีเป๊ะ
 • คอร์สออนบอร์ด 8000 บาท

 

3 วัน | 2 คืน | 11 ไดฟ์ - 17,900 บาท*

เริ่มจากเกาะหลีเป๊ะในวันที่สองและไปส่งที่เกาะพีพี 

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3
 • ดําน้ํา #1: ซากเรือหยงหัว
 • ไดฟ์ #2: เกาะสรางค์
 • ไดฟ์ #3: เกาะปุง
 • ดําน้ําตอนกลางคืน #4: เกาะรอก
 • ดําน้ํา #5: หินแดง
 • ไดฟ์ #6: หินเมือง
 • ไดฟ์ #7: หินแดง
 • ดําน้ําตอนกลางคืน #8: เกาะฮา
 • ดําน้ํา #9: ปล่องไฟ
 • ดําน้ํา #10: มหาวิหาร
 • ไดฟ์ #11: บีดานอก

 

- ไปส่งที่ท่าเรือเกาะพีพี 

- เรือข้ามฟากไปยังกระบี่ภูเก็ตลันตาหรืออ่าวนาง 

*หมายเหตุสําคัญ: ราคาทั้งหมดไม่รวมราคาต่อไปนี้: 

 • ค่าบริการอุทยานทางทะเลตารัวเทา 200 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลลันตา 600 บาท
 • ประกันดําน้ํา 70 บาท
 • 500 บาทสําหรับการถ่ายโอนหางยาวจาก เกาะหลีเป๊ะไปยังเกาะปึง หรือ เกาะปัง ไปยัง  เกาะหลีเป๊ะ 
 • คอร์สออนบอร์ด 8000 บาท

 

4 วัน | 3 คืน | 14 ไดฟ์ - 21,900 บาท*

เริ่มจากเกาะหลีเป๊ะในวันแรกและไปส่งที่เกาะพีพี

วันที่ 1 วันที่ 2
 • ดําน้ํา #1: 8 ไมล์ร็อค
 • ดําน้ํา #2: 8 ไมล์ร็อค
 • ไดฟ์ #3: สโตนเฮนจ์
 • ดําน้ํา #4: ซากเรือหยงหัว
 • ไดฟ์ #5: เกาะสรางค์
 • ไดฟ์ #6: เกาะปุง
 • ดําน้ําตอนกลางคืน #7: เกาะร็อค
วันที่ 3 วัน 4
 • ดําน้ํา #8: หินแดง
 • ไดฟ์ #9: หินเมือง
 • ไดฟ์ #10: หินแดง
 • ดําน้ํากลางคืน #11: เกาะฮา
 • ดําน้ํา #12: ปล่องไฟ
 • ดําน้ํา #13: มหาวิหาร
 • ไดฟ์ #14: บิด่านก

 

- ไปส่งที่ท่าเรือเกาะพีพี 

- เรือข้ามฟากไปยังกระบี่ภูเก็ตลันตาหรืออ่าวนาง

*หมายเหตุสําคัญ: ราคาทั้งหมดไม่รวมราคาต่อไปนี้: 

 • ค่าบริการอุทยานทางทะเลตารัวเทา 200 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลลันตา 600 บาท
 • ประกันดําน้ํา 70 บาท
 • 500 บาทสําหรับการถ่ายโอนหางยาวจาก เกาะหลีเป๊ะไปยังเกาะปึง หรือ เกาะปัง ไปยัง  เกาะหลีเป๊ะ 
 • คอร์สออนบอร์ด 8000 บาท

 

4 วัน | 4-5 คืน | 15 ไดฟ์ - 23,900 บาท*

ลันตา / พีพี / ภูเก็ตพื้นที่คุ้มครองและอุทยานแห่งชาติทางทะเลราชา

ออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะในบ่ายสองวันและกลับไปที่เกาะหลีเป๊ะหรือไปส่งที่เกาะราชา 

 • ดําน้ํากลางคืน #1: เกาะรอก
วันที่ 1 วันที่ 2
 • ไดฟ์ #2: หินแดง
 • ไดฟ์ #3: หินม่วง
 • ไดฟ์ #4: หินแดง
 • ดําน้ําตอนกลางคืน #5: เกาะฮา
 • ดําน้ํา #6: ซากเรือ Yong Hua
 • ไดฟ์ #7: เกาะสรางค์
 • ไดฟ์ #8: เกาะปุง

- ไปส่งที่ท่าเรือเกาะพีพี
- เรือข้ามฟากไปยังกระบี่ภูเก็ตลันตาหรืออ่าวนาง

 • ดําน้ํากลางคืน #9: อ่าวโละซามา
วันที่ 3 วัน 4
 • ดําน้ํา #10: ซากเรือลาดตระเวน MS King
 • ไดฟ์ #11: ภูเก็ต ชาร์ค พอยท์
 • ดําน้ํา #12: ราชาใต้ทิป
 • ดําน้ํากลางคืน #13: บานาน่าเบย์ราชาน้อย
 • ดําน้ํา #14: ราชาใต้ทิป
 • ดําน้ํา #15: อ่าวราชานอยมารีน

  

- ไปส่งที่ ท่าเรือราชาใน พร้อมต่อเรือสปีดโบ๊ทไปยัง ภูเก็ต 

- หรือกลับไปที่ เกาะหลีเป๊ะ (ข้ามทางตรง 14 ชั่วโมง)

- หรือคืนพิเศษที่ เกาะรอก ในกรณีที่มีสภาพลมแรง 

*หมายเหตุสําคัญ: ราคาทั้งหมดไม่รวมราคาต่อไปนี้: 

 • ค่าบริการอุทยานทางทะเลตารัวเทา 200 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลลันตา 600 บาท
 • ประกันดําน้ํา 70 บาท
 • 500 บาทสําหรับการถ่ายโอนหางยาวจาก เกาะหลีเป๊ะไปยังเกาะปึง หรือ เกาะปัง ไปยัง  เกาะหลีเป๊ะ 
 • คอร์สออนบอร์ด 8000 บาท

 

5 วัน | 4-5 คืน | 18 ไดฟ์ - 27,900 บาท

ออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะในวันที่สองและกลับไปที่เกาะหลีเป๊ะหรือไปส่งที่เกาะราชา 

วันที่ 1 วันที่ 2
 • ดําน้ํา #1: ซากเรือหยงหัว
 • ไดฟ์ #2: เกาะสรางค์
 • ไดฟ์ #3: เกาะปุง
 • ดําน้ําตอนกลางคืน #4: เกาะร็อค
 • ดําน้ํา #5: หินแดง
 • ไดฟ์ #6: หินเมือง
 • ไดฟ์ #7: หินแดง
 • ดําน้ําตอนกลางคืน #8: เกาะฮา
วันที่ 3 วัน 4
 • ดําน้ํา #9: ปล่องไฟ
 • ดําน้ํา #10: มหาวิหาร
 • ไดฟ์ #11: เกาะฮาที่หายไป Pinacle หรือ Bida Nok

- ไปส่งที่ท่าเรือเกาะพีพี
- เรือข้ามฟากไปยังกระบี่ภูเก็ตลันตาหรืออ่าวนาง

 • ดําน้ํา #12: อ่าวโละซามา
 • ไดฟ์ #14: ซากเรือลาดตระเวน MS King
 • ไดฟ์ #14: ภูเก็ต ชาร์ค พอยท์
 • ดําน้ํา #15: ราชาใต้ทิป
 • ดําน้ํายามค่ําคืน #16: บานาน่า เบย์ ราชาน้อย

 

- ไปส่งที่ ท่าเรือราชาใหญ่ พร้อมเรือสปีโบ๊ทไปยัง ภูเก็ต 

- หรือกลับไปที่ เกาะหลีเป๊ะ (ข้ามทางตรง 14 ชั่วโมง)

- หรือคืนพิเศษที่ เกาะรอก หากสภาพลมแรง

*หมายเหตุสําคัญ: ราคาทั้งหมดไม่รวมราคาต่อไปนี้: 

 • ค่าบริการอุทยานทางทะเลตารัวเทา 200 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลลันตา 600 บาท
 • ประกันดําน้ํา 70 บาท
 • 500 บาทสําหรับการถ่ายโอนหางยาวจาก เกาะหลีเป๊ะไปยังเกาะปึง หรือ เกาะปัง ไปยัง  เกาะหลีเป๊ะ 
 • คอร์สออนบอร์ด 8000 บาท

 

6 วัน | 5-6 คืน | 21 ไดฟ์ - 32,500 บาท

ออกจากเกาะหลีเป๊ะและกลับไปที่เกาะหลีเป๊ะหรือไปส่งที่เกาะราชา 

วันที่ 1 วันที่ 2
 • ดําน้ํา #1: 8 ไมล์ร็อค
 • ดําน้ํา #2: 8 ไมล์ร็อค
 • ไดฟ์ #3: สโตนเฮนจ์
 • ดําน้ํา #4: ซากเรือหยงหัว
 • ไดฟ์ #5: เกาะสรางค์
 • ไดฟ์ #6: เกาะปุง
 • ดําน้ําตอนกลางคืน #7: เกาะร็อค
วันที่ 3 วัน 4
 • ดําน้ํา #8: หินแดง
 • ไดฟ์ #9: หินเมือง
 • ไดฟ์ #10: หินแดง
 • ไดฟ์ #11: เกาะฮา
 • ดําน้ํา #12: ปล่องไฟ
 • ดําน้ํา #13: มหาวิหาร
 • ดําน้ํา #14: เกาะฮาหายไปพินนาเคิลหรือ Bida Nok

- ไปส่งที่ท่าเรือเกาะพีพี
- เรือข้ามฟากไปยังกระบี่ภูเก็ตลันตาหรืออ่าวนาง

 • ดําน้ําตอนกลางคืน #15: อ่าวโละซามา
วัน 5 วัน 6
 • ดําน้ํา #16: ซากเรือลาดตระเวน MS King
 • ดําน้ํา #17: จุดฉลามภูเก็ต
 • ดําน้ํา #18: ราชาใต้ ทิป
 • ไดฟ์ #19: บานาน่าเบย์ ราชานอย
 • ดําน้ํา #20: ราชาใต้ทิป
 • ไดฟ์ #21: อ่าวราชานอยมารีน่า

 

- ไปส่งที่ท่าเรือราชาใน พร้อมต่อเรือสปีดโบ๊ทไปยังภูเก็ต

- หรือกลับไปที่เกาะหลีเป๊ะ (ข้ามทางตรง 14 ชั่วโมง)

- หรือคืนพิเศษที่เกาะรอกในกรณีที่มีลมแรง

*หมายเหตุสําคัญ: ราคาทั้งหมดไม่รวมราคาต่อไปนี้: 

 • ค่าบริการอุทยานทางทะเลตารัวเทา 200 บาท/วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลลันตา 600 บาท
 • ประกันดําน้ํา 70 บาท
 • 500 บาทสําหรับการถ่ายโอนหางยาวจาก เกาะหลีเป๊ะไปยังเกาะปึง หรือ เกาะปัง ไปยัง  เกาะหลีเป๊ะ 
 • คอร์สออนบอร์ด 8000 บาท
โลโก้ - padi - 5 ดาว - ผู้สอน - การพัฒนา - ศูนย์ปะการัง - แกรนด์ - นักดําน้ํา
พีดีไอ 5 สตาร์ ไอดีซี เซ็นเตอร์

More than 50000 PADI Certifications

บริการลูกค้า 24/7

ทีมงานของเราพร้อมให้บริการสําหรับคําถามใด ๆ เกี่ยวกับบทความของเราหรือคําสั่งซื้อของคุณ

การชําระเงินที่ปลอดภัย

การจัดการการชําระเงินออนไลน์ของเราปลอดภัย 100% ด้วย Stripe

จัดส่งฟรี

Free Shipping in Thailand

การรับรอง DBD

การลงทะเบียนอีคอมเมิร์ซ DBD Thai

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา