PADI Scuba Diving Course

คอร์สนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวัน เวลา 16.00 น.

Scuba Diving Course เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาในการเรียนคอร์สเบื้องต้น Open Water ถึง 4 วันในช่วงวันหยุดพักผ่อน เป็นคอร์ส 2 วัน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 3 ภาค และภาคฝึกฝนในสระว่ายน้ำ หรือในอ่าว 3 ภาค และดำน้ำในทะเลอีก 2 ไดฟ์ ความลึกเต็มที่ 12 เมตร (36 ฟุต) แม้ว่าผู้เรียนจะได้ประกาศ PADI SD แต่ใบประกาศนี้จะระบุผู้เรียนจะต้องดำน้ำคู่กับผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญ คอร์สนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวัน เวลา 16.00 น.

 

dive Koh tao, diving kohtao, dive courses, dive sites, dive trips, padi idc courses, snorkelling tauchen, koh tao

 

 

ตารางเรียน

Day 1 - 16.00 – 19.00 น. ปฐมนิเทศและพบครูฝู้ฝึกสอน

  • Day 2 - 08.30 เรียนภาคทฤษฎี และฝึกฝนในสระว่ายน้ำ ภาค 1 (Confined Water Training)(เต็มวัน).
  • Day 3 - 08.30 เรียนภาคทฤษฎี และฝึกฝนในสระว่ายน้ำ ภาค 2 (ในกรณีที่มีความจำเป็น) และ ออกทะเลดำน้ำลึก 2 ไดฟ์ (เต็มวัน).

ราคาไม่รวม
- อาหารและเครื่องดื่ม
- การเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ราคานี้รวม

dive Koh tao, diving kohtao, dive courses, dive sites, dive trips, padi idc courses, snorkelling tauchen, koh tao